§ 1
  ZAŁOŻENIA OGÓLNE


  W LOG-IN Design Sp. z o.o. szanujemy Państwa prawo do prywatności. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie na mocy uzyskanych od Państwa zgód i zgodnie z obowiązującym od 25.05.2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, mającymi zastosowanie.


  § 2
  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


  Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  LOG-IN Design Sp. z o.o. ul. Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec, NIP: 644-352-69-80, REGON: 367300775, tel. 883 707 110,  e-mail: kontakt@log-indesign.eu, , dalej zwany Agencją.

  Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.


  § 3
  DANE KONTAKTOWE


  1. W każdym momencie możecie Państwo skontaktować się z Administratorem Państwa Danych Osobowych stosując niżej wymienione formy komunikacji:
  • telefonicznie pod numerem: 883 707 110
  • mailowo na adres: kontakt@log-indesign.eu
  • pocztą na adres: LOG-IN Design Sp. z o.o., ul. Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec
  1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych i ich przetwarzania serdecznie zapraszamy do kontaktu.

  § 4
  ŹRÓDŁO DANYCH


  Państwa dane, które są w naszej dyspozycji otrzymaliśmy od Państwa: podczas wizyty na naszej stronie internetowej w przypadku akceptacji naszej Polityki prywatności i cookies, podczas kontaktu mailowego, telefonicznego, bądź przy użyciu komunikatora internetowego Zendesk Chat z naszą Firmą, a także przy wyrażeniu zgody na newsletter lub otrzymywanie informacji handlowej, bądź też w związku z podpisaniem umowy o współpracy z naszą Agencją.


  § 5
  RODZAJE DANYCH


  1. W przypadku kontaktu telefonicznego, mailowego, bądź przy użyciu komunikatora z naszą Agencją mogą być gromadzone następujące dane: nick, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon.
  2. W przypadku nawiązania współpracy z LOG-IN Design Sp. z o.o. pełen zakres, cele i podstawy prawne, a także inne ważne z punktu widzenia ochrony danych osobowych uregulowania, są każdorazowo zawarte w podpisywanych umowach.
  3. W przypadku wizyty na stronie log-indesign.eu – strona www.log-indesign.eu nie gromadzi żadnych danych za wyjątkiem plików cookies i innych technologii, które służą między innymi usprawnieniu korzystania z witryny poprzez na przykład przechowywanie loginu i hasła, do celów analitycznych, statystycznych i reklamowych. Pliki cookies, mogą zostać usunięte z przeglądarki przez Użytkownika. Więcej o plikach cookies i innych technologiach możesz przeczytać w dalszej części naszej Polityki prywatności.

   

  Strona internetowa www.log-indesign.eu korzysta z usługi Google Analytics (analiza oglądalności stron). Google Analytics (Google Inc.) korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Google Inc. operuje wyłącznie adresem IP Użytkownika i nie łączy go z żadnymi innymi danymi osobowymi. Odpowiednie ustawienie w przeglądarce pozwoli zrezygnować z cookies.

  Strona internetowa www.log-indesign.eu korzysta z Zendesk Chat i statystyk Zendesk Chat (analiza oglądalności stron). Zendesk Chat korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny.  Użytkownik korzystając z Zendesk Chat w celu komunikacji z naszą Agencją wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci nicku i/lub imienia i/lub nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z komunikatora. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z zasad ochrony danych osobowych w LOG-IN Design Sp. z o.o. opisane w dalszej części niniejszej Polityki prywatności.


  § 6
  DOBROWOLNOŚĆ PODANIA
  DANYCH OSOBOWYCH


  Zachęcamy Państwa do podania przez Państwa ww. danych osobowych, aby móc zrealizować dla Państwa usługi i komunikować się z Państwem, a także m.in. przesyłać Państwu oferty drogą elektroniczną. Pełen zakres realizowanych przez nas aktywności znajduje się w § 7 niniejszej Polityki.

  Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzacie się Państwo na przekazanie swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zadań określonych w § 7. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

  Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Państwa w ramach korzystania ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies – Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

  Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Twoich zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach naszej Agencji, pomiarów statystycznych i doskonalenia usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług LOG-IN Design Sp. z o.o. Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

  Przetwarzanie danych w celu udziału w badaniach sieci Internet jest niezbędne w celu zebrania informacji statystycznych o Odbiorcach stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności i udostępnienie statystyk na ich temat oraz zrozumienia, jak są one wykorzystywane przez Internautów i pomaga dostosować ich działanie do preferencji Użytkowników jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług LOG-IN Design Sp. z o.o. Niezebranie Państwa danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.


  § 7
  CELE I PODSTAWA PRAWNA
  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


  Cele przetwarzania danych – krótkie podsumowanie:

  • świadczenie usług, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną
  • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
  • dopasowanie treści stron internetowych do Państwa preferencji i zainteresowań
  • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
  • pomiary statystyczne i doskonalenie usług (cele analityczne)

  Podstawy prawne przetwarzania danych – krótkie podsumowanie:

  • świadczenie usług, w tym świadczenie usług drogą elektroniczną – niezbędność danych do świadczenia usługi
  • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
  • pozostałe cele – uzasadniony interes Administratora Danych

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług, nawiązania kontaktu, współpracy, bieżącej komunikacji, a także:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną,
  • obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo (np. przez komunikator internetowy)
  • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z Państwa zapytaniami,
  • organizacji akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć udział,
  • zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
  • za Państwa zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie
   i w celach analitycznych,
  • ponadto, Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści stron internetowych do Państwa zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych
   i udoskonalenia usług.

   Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej, mamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu możliwość wysyłania do Państwa ofert handlowych za pomocą drogi mailowej lub sms.

   W odniesieniu do świadczenia usług przez naszą Agencję Państwa dane będą przetwarzane
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Osoba, której dane dotyczą).

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

  W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do Państwa zainteresowań, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, w tym w celu udziału w badaniach sieci Internet (badania Google Analitics) i udoskonalenia usług Administratora, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).


   § 8
  UPRAWNIENIA OSÓB,
  KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ


  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać m.in., gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważycie Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie Państwo chcieli, aby zostały usunięte, Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

   

  Macie Państwo prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji na stronie www Urzędu).


   § 9
  LISTA ZAUFANYCH PODMIOTÓW

  Lista zaufanych Podmiotów:


  Podmioty przetwarzające Państwa dane osobowe na zlecenie Administratora Danych to:

  1. Kancelaria Rachunkowo-Prawna „OMEGA” Alicja Wola www.ksiegowasosnowiec.eu – w celu prowadzenia obsługi księgowo-kadrowej Administratora Danych
  2. Operator serwera WEBD.pl https://www.webd.pl/ w celu świadczenia usługi hostingu na rzecz Administratora Danych
  3. Zendesk Chat – LOG-IN Design Sp. z o.o. korzysta z Zendesk Chat i statystyk Zendesk Chat (analiza oglądalności stron). Zendesk Chat korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze Odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób Użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od Użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporządzania raportów ruchu w sieci i użytkowania witryny. Użytkownik korzystając z Zendesk Chat w celu komunikacji z Administratorem wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci nicku i/lub imienia i/lub nazwiska oraz adresu e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z komunikatora. Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z zasad ochrony danych osobowych w LOG-IN Design Sp. z .o., opisane w niniejszej Polityce prywatności oraz polityce ochrony prywatności Zendesk Chat znajdującej się pod następującym linkiem: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/ Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami cookies – szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części niniejszej Polityki.
  4. GOOGLE Inc. https://www.google.com/about/ w celu świadczenia usług marketingowych, w tym profilowania oraz celach analitycznych

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  Państwa dane mogą być również przekazywane Podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

  Za wyjątkiem ww. sytuacji Administrator nie ujawnia Osobom Trzecim, danych osobowych Kontrahentów i Osób korzystającym ze strony, bez Ich zgody.


   § 10
  PRZEKAZYWANIE DANYCH
  POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY


  Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Państwa rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziecie Państwo w informacjach dotyczących polityki prywatności Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów.


   § 11
  OKRES PRZECHOWYWANIA
  DANYCH OSOBOWYCH


  1. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały okres współpracy, a także po jej zakończeniu, jeżeli obowiązujące przepisy prawa obligują nas do tego, bądź jest to uregulowane w szczegółach naszej współpracy, znajdujących się w zawartych z Państwem umowach o współpracy.
  2. Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania Państwa zgód, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  3. W zakresie dopasowanie treści strony internetowej log-indesign.eu do Państwa zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usługi, Państwa dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Państwa z usług naszej Agencji.
  4. Podmioty z Listy zaufanych Podmiotów przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania określany w odpowiedniej polityce prywatności zaufanego Podmiotu.

   § 12
  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE
  (w tym poprzez profilowanie)


  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

  Zbieramy informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile Użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).

  Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie.


    § 13
  PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

  Więcej o cookies:


  LOG-IN Design Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez Użytkowników oraz Ich aktywności.

  1. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES NA STRONIE WWW.LOG-INDESIGN.EU
  1. Pliki Cookies – są to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika danej strony, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik do jego urządzenia za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z danej strony internetowej (np. laptopa, tabletu, komputera). Cookies zwykle zawierają swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu Użytkownika oraz nazwę strony internetowej, z której pochodzą.
  1. Podmiot zamieszczający pliki cookies w urządzeniach Użytkowników w związku z odwiedzeniem strony www.log-indesign.eu oraz posiadający do tych plików dostęp jest LOG-IN Design Sp. z o.o.
   z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 9. Numer NIP: 6443526980, REGON: 367300775, tel. 883 707 110 oraz Podmioty z Listy zaufanych Podmiotów.
  1. Jedyne informacje pobierane automatycznie przez serwis www.log-indesign.eu to informacje zawarte w plikach cookies oraz innych technologiach, opisanych w tej Polityce.
  2. Informujemy, że korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników w celu:
  • optymalizacji zawartości strony internetowej www.log-indesign.eu,
  • dostosowania jej do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika, w tym rozpoznania urządzenia Użytkownika, zapamiętania preferencji Użytkownika oraz dostosowania sposobu wyświetlania strony internetowej do danego urządzenia,
  • reklamowych i statystycznych.

  Pliki cookies mogą być również wykorzystywane w celu utrzymywania sesji Użytkowników w przypadku logowania do serwisu, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowego wpisywania loginu i hasła.

  1. Na stronie www.log-indesign.eu wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne (session cookies) – pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam
   do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  2. cookies trwałe (persistent cookies) – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich skasowania przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje usunięcia ich z urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

  W obrębie wykorzystywanych cookies znajdują się:

  • cookies niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług oferowanych w ramach serwisu, np. umożliwiające uwierzytelnienie w przypadkach kiedy uwierzytelnienie jest wymagane,
  • cookies funkcjonalne związane z zapamiętywaniem preferencji Użytkownika odnośnie funkcjonowania i wyglądu serwisu, np. dotyczące wybranego rozmiaru czcionki, używanego języka, tp.
  • cookies konfiguracyjne umożliwiające skonfigurowanie funkcji i usług oferowanych w ramach serwisu,
  • cookies reklamowe – zapewniają możliwość dostarczania Użytkownikom treści dopasowanych do Ich zainteresowań,
  • cookies wydajnościowe i statystyczne – związane ze zbieraniem informacji o sposobie korzystania ze strony w celu ulepszenia zawartości i struktury strony,
  • cookies związane z bezpieczeństwem – zapewniające bezpieczeństwo np. poprzez wykrywanie nadużyć w zakresie uwierzytelniania
  1. ZMIANA USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

  Użytkownicy mogą zmienić w swoich przeglądarkach ustawienia dotyczące cookies.

  1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, ale nie będą dostępne funkcje, które do działania wymagają plików cookies.
  2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
  3. Użytkownik może w szczególności tak zmienić ustawienia swojej przeglądarki aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) i w Instrukcji każdej przeglądarki.
  4. W przypadku urządzeń mobilnych zarządzanie plikami cookies może być rozwiązane w różny sposób. Należy sprawdzić szczegółowe informacje w Instrukcji obsługi. Należy pamiętać, że korzystanie z jednego serwisu na różnych urządzeniach uwzględnia każdorazowo indywidualne ustawienia każdego z nich.
  5. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w sekcji Pomoc w menu przeglądarki.

  Korzystanie z www.log-indesign.eu bez zmian ustawień przeglądarki oznacza, że Użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
  Kliknięcie przycisku Rozumiem i Akceptuję również oznacza akceptację stosowania cookies.

  Pliki cookies nie mają żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika (Użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem Użytkownika.

  Termin „inne technologie” odnosi się do min. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

  Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby Użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

  W celu zapewnienia dopasowanej oferty oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy z Użytkownikiem, a także w przypadku wyraźnej zgody Osoby, której dane dotyczą, nasza Agencja może stosować profilowanie, co oznacza formę przetwarzania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognoz dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. LOG-IN Design Sp. z o.o. nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na Osobę, której dane dotyczą.

  LOG-IN Design Sp. z o.o. umożliwia innym Podmiotom – z Listy zaufanych Podmiotów, stosowanie cookies –  tzw. cookies podmiotów zewnętrznych – informacje przekazywane do Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów (Dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet, itp.). Informacje potrzebne w celu pokazania dopasowanej reklamy lub w celu uzyskania informacji o odwiedzinach witryn reklamodawców. W podobny sposób, Podmioty z Listy Zaufanych Podmiotów mogą korzystać z plików cookie, aby ustalić skuteczność reklamy. Pliki cookie oraz inne technologie pozwalają skuteczniej podawać reklamy Użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty dla Reklamodawców.

  W ramach usług reklamowych oprogramowanie Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów tworzy na urządzeniu Użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.

  Polityka prywatności Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów tj.: znajdują się pod następującymi adresami:

  Google Inc.: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  Kancelaria Rachunkowo-Prawna „OMEGA” Alicja Wola: http://www.ksiegowasosnowiec.eu/cookie-policy/

  Zendesk Chat: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

  Profilowanie (w tym analityka)

  Informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile Użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania).

  Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia upustu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie
  na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. upuście.

  Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet/ badaniami zachowań Użytkowników

  Cookies związane z badaniami sieci Internet/badaniami zachowań Użytkowników pochodzą od Google Inc.

  W ramach usług analitycznych oprogramowanie Google Inc. uruchamia w urządzeniu Użytkownika kod analityczny umożliwiający zbieranie danych i obserwację zachowania Użytkowników oraz tworzy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam.

  Polityka prywatności Podmiotów z Listy zaufanych Podmiotów tj.: znajdują się pod następującymi adresami:

  Google Inc.: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  Kancelaria Rachunkowo-Prawna „OMEGA” Alicja Wola: http://www.ksiegowasosnowiec.eu/cookie-policy/

  Zendesk Chat: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

  Jak można zarządzać plikami cookies

  Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

  Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.